Bölüm Başkanından

Başkent Üniversitesi İşletme Bölümü'nün amacı,  küresel iş dünyasında sürekli artan rekabet şartlarına uyum sağlayabilecek, yaratıcı, üstün iletişim becerisine ve uluslararası düzeyde işletmecilik bilgisine sahip bireyler yetiştirmektir.

Günümüzde  teknoloji baş döndürücü bir hızla değişmektedir. Bu süreçte işletmeciliğin önemi de her geçen gün artmaktadır. Disiplinler arası bir platform olan işletmeciliğin, finansal, fiziksel ve insan kaynaklarının yönetimini, üretim faaliyetlerini, pazarlama faaliyetlerini işletmenin değer yaratma amacına ulaştırmak için doğru bir şekilde yönlendirmek olduğu değerlendirildiğinde, bu amaca ancak ve ancak iyi yetiştirilmiş bireyler ile ulaşılabileceği görülmektedir.

Başkent Üniversitesi İşletme Bölümü, kendini sürekli geliştiren üstün akademik niteliklere sahip öğretim kadrosu ve özenle hazırlanmış eğitim programı ile işletmecilik hakkında bilgi ve becerilerle donanmış, çağdaş, girişimci ve liderlik niteliklerine sahip bireyler yetiştirmektedir. İşletme programı ile öğrencilere muhasebe, finans, denetim, işletme yönetimi ve organizasyonu, insan kaynakları, üretim yönetimi, pazarlama ve benzeri alanlarda uzmanlaşma olanağı sağlamaktadır. Türkçe programa ek olarak, derslerin tamamının İngilizce olarak işlendiği  İngilizce işletme programı sayesinde mezunlarımızın dünyadaki işletme literatürüne hakim bir şekilde yetişmeleri ve uluslararası arenada da söz sahibi olmaları hedeflenmektedir.

Eğer ulusal ve uluslararası platformlarda geleceğin liderleri arasında yer almak istiyorsanız sizi bölümümüzü seçmeye davet ediyoruz.

                                                                      

 

 

Prof. Dr. Güray KÜÇÜKKOCAOĞLU

Başkent Üniversitesi İşletme Bölümü

 Bölüm Başkanı