Muhasebe ve Finansman

Yazdır

Yüksek Lisans Programı, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Başkent Üniversitesi

Muhasebe ve Finansman yüksek lisans programının amacı, muhasebe ve finansman alanında temel bilgi, yöntem ve tekniklerle donatılmış, analitik düşünme yeteneği kazandırılmış, kurumsal boyutta doğru kararlar verebilen, geniş bir görüş açısına sahip bireyler yetiştirmektir. Bu amaca yönelik olarak, ders programında muhasebe ve finansman konularının bir bütünlük içinde ele alınmasına ve iki alan arasında dengeli bir dağılımın sağlanmasına özen gösterilmiştir. Bu yüksek lisans programının, tamamen öğrencinin isteğine bağlı olarak tercihini kullanabileceği tezli ve tezsiz seçenekleri bulunmaktadır. Programı tez yazarak tamamlamak isteyen öğrenciler, üçüncü ve dördüncü yarıyıllarda seçtikleri bir alanda ve tez danışmanının yönlendirmesiyle yüksek lisans tezini hazırlayıp sunmak durumundadırlar. Tezsiz Muhasebe ve Finansman yüksek lisans programı öğrencileri, dördüncü yarıyılda, belirledikleri bir konuda ve bir proje danışmanının rehberliğinde dönem projesi hazırlarlar.

Prof. Dr. Sevinç Üreten
İşletme Anabilim Dalı Başkanı

Daha ayrıntılı bilgi için Sosyal Bilimler Enstitüsü'nün web sitesine bakabilirsiniz.

Akademik Kadro

  • Prof. Dr. Nalan Akdoğan
  • Prof. Dr. Halil Sarıaslan
  • Prof. Dr. Mehmet Sayarı
  • Prof. Dr. Orhan Sevilengül
  • Prof. Dr. Doğan Tuncer
  • Doç. Dr. Güray Küçükkocaoğlu
  • Dr. Ayhan Algüner

İletişim

Telefon (312) 234 1010 / 1678
Faks (312) 234 1043
E-Posta ncamur@baskent.edu.tr
Adres Başkent Üniversitesi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
İşletme Bölümü
Bağlıca Kampusu
Eskişehir Yolu 20.km
Bağlıca 06530 Ankara